Account Manager - Mennens (Zwijndrecht)

Doelstelling

Om een nog sterkere marktpositie in België te hebben zal de Accountmanager via directe klantencontacten, de noden van de klant identificeren en daar de nodige producten en dienstverlening bij aanbieden. Met als doel bestaande klanten verder uit te bouwen, maar ook nieuwe klanten aan te maken.


Organisatorische context

Organisatie: Mennens is de specialist op het gebied van inspectie, onderhoud en verkoop van o.a. hijs- en hefmiddelen, staalkabels en valbeveiliging. De Mennens Groep bestaat uit Mennens BE, Mennens NL en CRC. Alle Mennens vestigingen streven naar eenzelfde aanpak met duidelijk, afgebakende, uniforme processen. Tegelijkertijd leggen ze de nadruk op lokale, herkenbare dienstverlening. De Mennens Groep bestaat uit ca. 440 medewerkers en is onderdeel van Axel Johnson, een Zweeds familiebedrijf met meer dan 20.000 medewerkers.

Afdeling: De salesafdeling, bestaande uit 9 personen, is verantwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen van Mennens Belgium.

 

Resultaatgebieden

Verkoop

 • Specialiseert zich in het (be)zoeken van bestaande en nieuwe klanten en markten, en het aanbieden van het totaal assortiment van producten en diensten van Mennens Belgium.
 • Inventariseert de eisen en wensen van (potentiële) klanten naar aanleiding van de bezoeken en zet deze om in het opmaken van aanbiedingen – zowel door deze zelf op te maken of deze door te geven aan de binnendienst.
 • Stelt offertes op, ondertekent deze conform de autorisatiematrix en realiseert een tijdige en juiste opvolging.
 • Ondersteunt de binnendienst collega’s voor complexere dossiers met klanten bezoeken.
 • Bespreekt prijzen en levertijden, onderhandelt betalingsafspraken, garanties en servicemogelijkheden.
 • Gaat proactief na bij klanten of er behoefte bestaat ten aanzien van goederen en/of diensten vanuit verschillende productgroepen en acteert hier op.
 • Houdt voeling met de markt en suggereert het toevoegen van nieuwe producten aan het assortiment.
 • Beantwoordt klantvragen en fungeert als inhoudelijk specialist ten aanzien van alle productcategorieën.
 • Zorgt dat de klantendatabase zo uitgebreid en accuraat mogelijk ingevuld is en onderhoudt deze proactief.
 • Past de kortings- en margematrix toe rekening houdend met de kwalificatie van de relaties.


Overige

 • Verricht alle werkzaamheden conform geldende procedures, werkinstructies, de kwaliteit-arbeidsomstandigheden-milieu (KAM) gerelateerde uitgangspunten en de code of ethics geldend vanuit de groep.
 • Verricht de bovenstaande werkzaamheden in hoofdzakelijk de Nederlandse taal. Goede kennis van Engelse en Franse taal zijn nodig.

 

Competenties

 • Netwerken – omgaan met stakeholders
 • Contacten leggen / onderhouden en een relatienetwerk opbouwen. Een constructieve relatie opbouwen met alle partijen die belang hebben bij het functioneren van de organisatie, teneinde de doelstellingen te bereiken.
 • Onderhandelen/ negotiëren
 • De markt / marktomstandigheden analyseren. Met klanten contracten of overeenkomsten onderhandelen en afsluiten waarin de wederzijdse belangen/doelstellingen maximaal worden gerealiseerd.
 • Overtuigen
 • Anderen beïnvloeden. Mensen, die kritisch zijn of weerstand bieden, toch enthousiasmeren om een mening / idee / voorstel over te nemen of te volgen. Gelijk krijgen door het eigen standpunt en opinie te onderbouwen met argumenten.
 • Initiatief nemen
 • Kansen benutten en zelf actie ondernemen / in gang zetten zonder aansporing van iemand anders.
 • Communiceren (mondeling / schriftelijk)
 • Ideeën en meningen op een duidelijke, gestructureerde wijze neerschrijven en in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken zodat de boodschap door de doelgroep begrepen wordt.
 • Beschikken over zakelijk inzicht
 • Inzicht hebben in bestaande en potentiële klanten / leveranciers / concurrenten. Inschatten van en inspelen op behoeften, noden en wensen van de klant / afnemer / gebruiker. Inzicht hebben in en rekening houden met marktomstandigheden, marktontwikkelingen en trends. Anticiperen op economische maatschappelijke, technologische invloeden op het bedrijf en de sector.
 • Contacten leggen
 • Zich zonder moeite onder andere mensen begeven. Eigen stijl en omgangsvorm gemakkelijk aan anderen aanpassen. Vlot contacten leggen en onderhouden.

 

Contact
Fatos Yilmaz
Senior Consultant
GSM : 0476 57 12 80
Email: fatos.yilmaz@ment.be

MenT Associates nv
Kleine Doornstraat 120
2610 Wilrijk (Antwerpen)

*Deze vacature wordt exclusief door MenT Associates behandeld