Head of Facility Services - UZ Leuven (Leuven)

Verleg grenzen als diensthoofd facilitaire diensten

UZ Leuven is een van de grootste ziekenhuizen van België en een absolute voortrekker in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Meer dan 10 000 professionals geven elke dag het beste van zichzelf in 160 uiteenlopende functies. UZ Leuven biedt alle medewerkers volop kansen om zich een loopbaan lang te ontwikkelen. Zo dragen zij elk in hun discipline bij aan een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening.

 Momenteel zijn we op zoek naar een diensthoofd facilitaire diensten binnen UZ Leuven.

 

Samen met KU Leuven bouwen we aan een Health Sciences Campus Gasthuisberg waar verschillende activiteiten worden samengebracht:

 • Universitair ziekenhuis
 • Biomedisch onderwijs en onderzoek
 • Aanverwante activiteiten

In deze “stad in de stad” verwelkomen we dagelijks zo’n 40.000 patiënten, bezoekers en personeelsleden. Deze worden ontvangen in een propere en aantrekkelijke binnen- en buitenomgeving waarbij aangepaste catering wordt aangeboden. Deze moet voortdurend worden geoptimaliseerd in lijn met klantenverwachting, operationele noden en maatschappelijke verwachtingen. Zo bouwen we elke dag aan een vooruitstrevende omgeving voor zorg, onderwijs en onderzoek.

Binnen dit innovatief kader draagt de facilitaire dienst zorg voor een moderne en efficiënte dienstverlening aan de gebruikers van de campus Gasthuisberg. Met een gemotiveerd team staan ze in voor de “soft” facilitaire ondersteuning. Concreet omvat de dienst 5 afdelingen die respectievelijk instaan voor:

 • Een grootkeuken die het hele gamma van voorgerecht, bakkerij tot gespecialiseerde patiëntenvoeding beheerst
 • Catering aan bed, in verschillende restaurants, decentrale verkooppunten, …
 • Schoonmaak van zowel het ziekenhuis als de ondersteunende ruimtes
 • Onderhoud van de groenvoorziening in het ziekenhuis, de ruimtes rond de gebouwen en de nabijgelegen parkomgeving
 • De beroepskledij en het linnen

De facilitaire dienst speelt een cruciale rol in de introductie van de laatste ontwikkelingen rond serviceverlening, die UZ Leuven en haar medewerkers toelaat om haar missie te vervullen, namelijk het verlenen van hoogstaande kwalitatieve gezondheidszorg op internationaal niveau. Binnen de facilitaire dienst werken een 900-tal medewerkers, waarbij de dienstverlening grotendeels in eigen beheer wordt uitgevoerd met uitzondering van de wasserij voor het linnen. De samenwerking met andere facilitaire diensten in het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en de het regionale ziekenhuisnetwerk Plexus wordt meer en meer concreet ingevuld.

 

Hoe verleg je grenzen?

 • Je bepaalt in overleg met de directie het strategisch beleid van de dienst en vertaalt dit beleid in concrete doelstellingen die je samen met jouw team verwezenlijkt.
 • In dit kader beheer je een meerjarenplan (beleidsplan) waarbij dit strategisch beleid wordt uitgezet en vertaald naar doelstellingen en daarmee gerelateerde plannen en budgetten voor werkingsmiddelen, investeringen, samenwerking met partners en personeel.
 • Je bent verantwoordelijk voor het team dat dit alles verwezenlijkt. 8 van hen rapporteren direct aan u (5 afdelingsverantwoordelijken en 3 stafmedewerkers). Je leidt en ontwikkelt de medewerkers zodat zij de ambitie, -om een moderne en efficiënte facilitaire dienstverlening aan te bieden aan de gebruikers van de campus Gasthuisberg-, kunnen verwezenlijken.
 • Samen met andere disciplines neem je deel aan diverse stuurgroepen waarbij de richting wordt bepaald binnen UZ Leuven
 • Je vertegenwoordigt de facilitaire dienst van UZ Leuven en neemt, gezien de omvang van de facilitaire operaties in UZ Leuven, een leidersrol op in het Vlaamse ziekenhuisnetwerk en in het kader van het regionale ziekenhuisnetwerk Plexus.


Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie met een facilitair-economische achtergrond.
 • Je hebt inspirerende leiderschapskwaliteiten en bent in staat om je medewerkers constructief aan/bij te sturen om kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken.
 • Je bent gedreven door klanten-tevredenheid.
 • Je beschikt over de nodige managementcapaciteiten, een goed organisatievermogen en vlotte communicatievaardigheden.

 

Wat krijg je terug?

UZ Leuven is een organisatie met een bijzondere missie: zij wil zowel op het vlak van organisatie als op het vlak van inhoud bij de internationale leidinggevende centra behoren. Dat vraagt van haar meer dan 10 000 medewerkers een permanente gerichtheid op innovatie en valorisatie. Als diensthoofd van de facilitaire dienst binnen UZ Leuven krijg je de kans om je team te motiveren en uit te dagen om mee te bouwen aan een vooruitstrevende omgeving voor zorg, onderwijs en onderzoek.

 

Onze voordelen omvatten:

 • Motiverend loonpakket en talrijke extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering, tussenkomst vervoersonkosten, bijkomende verlof- en feestdagen, ecocheques, eigen bedrijfsrestaurant, … Een volledig overzicht van alle voordelen aan werken in UZ Leuven vind jeop onze jobsite.
 • Een boeiende, innovatieve en hoogtechnologische werkomgeving waarin menselijke contacten en professionaliteit voorop staan.
 • Persoonlijke groeimogelijkheden op inhoudelijk en organisatorisch vlak.
 • De unieke mogelijkheid om onder jouw ambitieus leiderschap de facilitaire dienst binnen UZ Leuven verder uit te bouwen. Jouw leiderschap en ambitie vormen een hefboom om te bouwen aan een cultuur van ondernemerschap en innovatie binnen UZ Leuven en de ziekenhuisnetwerken waarvan UZ Leuven deel uitmaakt.

 

Contact
Fatos Yilmaz
Senior Consultant
GSM : 0476 57 12 80
Email: fatos.yilmaz@ment.be

MenT Associates nv
Kleine Doornstraat 120
2610 Wilrijk (Antwerpen)

*Deze vacature wordt exclusief door MenT Associates behandeld